Alzheimer's Cafe

O problemie

Ze względu na starzenie się społeczeństw zespoły otępienne są obecnie jednym z poważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego. Badania dotyczące krajów rozwiniętych szacują rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych na 1,5% w wieku 65 lat, a ilość ta podwaja się co cztery lata i osiąga wartość około 30% w wieku 90 lat. Szacuje się, że w Polsce na zespoły otępienne cierpi ok. 400 000 osób i liczba ta będzie się podwajać co 20 lat ze względu na stale rosnąca średnia długość życia. 

Problem starzejących się społeczeństw jest wypadkową wzrastającej długowieczności i malejącej dzietności. W państwach wysoko rozwiniętych model rodziny wielopokoleniowej został nieomal całkowicie wyparty przez rodzinę dwupokoleniową, a przemiany kulturowe spowodowały znaczne podwyższenie wieku narodzin pierwszego dziecka. W efekcie tych przemian powszechne staną się niebawem dylematy rodzin, które mają pod swą opieką dorastające dziecko i wymagających już opieki rodziców (sandwich generation). Tego rodzaju podwójne zobowiązanie opiekuńcze połączone z aktywnością zawodową może okazać się niemożliwe do spełnienia. Warto wspomnieć również o pewnym novum, będącym skutkiem zwiększającej się długowieczności, jakim jest fakt, że 60 letnie „dzieci” opiekują się swoimi 80-90 letnimi rodzicami. 

W przypadku opieki nad osobą starszą z zaburzeniami psychogeriatrycznymi sytuacja rodziny jest szczególnie dramatyczna z uwagi na obecność zaburzeń psychicznych, które utrudniają opiekę zarówno pod względem organizacyjnym jak i emocjonalnym. Mowa tu o zaburzeniach poznawczych (deficyty pamięci, zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej, zaburzenia myślenia logicznego, niemożność przewidzenia skutków własnych działań itp.) ale także o zaburzeniach zachowania (błądzenie, bezcelowa aktywność ruchowa, agresja słowna i fizyczna, rozhamowanie itp.) i objawach psychotycznych (omamy, urojenia okradania, trucia, wmawiania choroby itp.). Opiekunowie rodzinni pozostawieni bez wsparcia sami zaczynają chorować w wyniku przewlekłego zmęczenia i ciągłego napięcia psychicznego.

 

O projekcie

W roku 2015 projekt byl współfinansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia, miał on na celu wsparcie opiekunów osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi poprzez stworzenie miejsca integracji społecznej o nazwie Alzheimer’s Cafe, gdzie prowadzone były spotkania, warsztaty, treningi terapeutyczne dla opiekunów osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi. 

Ważnym wydarzeniem Alzheimer’s Cafe była projekcja filmu Nie zapomnij mnie [Zwycięzca 10. edycji PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. Reżyser David Sieveking w unikatowy sposób, nie bojąc się groteski i humoru, portretuje swoją matkę, która – jak miliony ludzi w Europie – zapada na chorobę Alzheimera i powoli zapomina o świecie, w którym żyje]. Projekcja odbyła się 12.03.2015 w kinie Nowe Horyzonty. Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania, sala wypełniona po brzegi, ponad 150 osób obejrzało film. Po projekcji odbyła się rozmowa z dr hab. Joanną Szczepańską-Gieracha, która odpowiadała na pytania Janka Pelczara z Radio Ram oraz "pytania z sali". Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

Następnie rozpoczęły się szkolenia dla opiekunów rodzinnych (marzec, kwiecień, maj). Nasi eksperci podpowiadali jak zorganizować opiekę nad osobą starszą z zaburzeniami psychogeriatrycznymi i jak radzić sobie z pojawiającymi sie problemami. Wszystkie szkolenia były bezpłatne, odbywały się w siedzibie Fundacji, przy ul.Jagiellończyka 8c. Z uwagi na liczne problemy emocjonalne związane z opieką nad osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi  zostały uruchomione także  grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych oraz indywidualne konsultacje z psychoterapeutą.

Projekt Alzheimer's Cafe był współfinansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Partnerami projektu były także: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Św.Józefa, Archidiecezja Wrocławska, Stowarzyszenie Podglądania Filmowe i kino Nowe Horyzonty.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie dalszych działań Alzheimer's Cafe. 

© 2014-2016 Fundacja Aktywizacji Seniorów Siwy Dym
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓