dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw.

Psychoterapeutka, od wielu lat szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, gdzie ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii. Certyfikowana psychoterapeutka European Association of Psychotherapy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku psychoterapeuty w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym oraz biorąc udział w licznych projektach naukowych i programach terapeutycznych. W latach 2002-2006 we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera Regionu Dolnośląskiego pracowała w programie o nazwie „Rehabilitacja osób z otępieniem, minimalizacja objawów wypalenia u członków rodzin”.W latach 2006-2009 prowadziła projekty naukowe „Zdrowie psychiczne pacjentów w podeszłym wieku jako czynnik wpływający na efektywność procesu fizjoterapii” oraz „Wykorzystanie elementów psychoterapii w procesie usprawniania osób starszych”.W 2010 roku była wykonawcą w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dotyczył zastosowania ćwiczeń Tai Chi i psychoterapii w rehabilitacji kardiologicznej, gdzie prowadziła psychoterapię grupową u kobiet z chorobą niedokrwienną serca. W roku 2012 w ramach programu terapeutycznego finansowanego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia prowadziła grupę wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych osób starszych. Jest właścicielką pięknego, niebieskiego roweru, na którym z wielką przyjemnością przemierza ulice Wrocławia.

 

 

dr Katarzyna Turek

Muzyk, muzykoterapeuta, magister sztuki. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Muzykoterapia) oraz Katowicach (Instrumentalistyka, specjalność: obój). Pracę doktorską na temat „Muzykoterapia a zmienność rytmu zatokowego serca oraz wybrane czynniki psychologiczne u młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej” obroniła na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Pracuje na Oddziale Klinicznym Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym SPSK nr 1 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu muzykoterapii w obszarze onkologii, psychogeriatrii oraz chorób neurodegeneracyjnych. Współpracuje z ośrodkami działającymi na rzecz promowania terapii przez sztukę oraz bierze czynny udział w programach wspierających osoby dotknięte różnymi chorobami, w tym cywilizacyjnymi. Uważa, że poprzez stosowanie niefarmakologicznych metod terapii, takich jak muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia, psychoterapia można wspomagać zdrowienie oraz rehabilitację osób dotkniętych różnymi chorobami, jak również działać profilaktycznie w obszarze zdrowia pojmowanego jako dobrostan biopsychospołeczny. Jej hobby to muzyka, film, kontakt z przyrodą, a w ostatnim czasie szczególnie interesuje się ideą „zrób to sam” (DIY) dotyczącą samowystarczalności w kwestii żywienia.

 

 

dr Krystyna Boroń-Krupińska

Adiunkt w Zakładzie Technik Relaksacji i Ekspresji Ruchowej w Katedrze Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia AWF Wrocław. Absolwentka kierunku Fizjoterapia i Podyplomowych Studiów Technik Relaksacyjnych. Uczestniczka licznych konferencji, staży i kursów doszkalających w zakresie rehabilitacji psychofizycznej, pracy z ciałem i rozwoju osobistego (m.in. Medytacja uważności - Mindfulness, Technika Alexandra, Body Mind Centering, Metoda Feldenkreisa). Jej praca doktorska poświęcona była zagadnieniu bólu przewlekłego i możliwości jego łagodzenia metodami relaksacyjnymi wspierającymi proces leczenia. Autorka publikacji naukowych dotyczących zastosowania technik relaksacji w chorobach przewlekłych i w kształtowaniu dobrostanu psychofizycznego. Zainteresowana metodami kształtującymi świadomość ciała i oceną ich skuteczności w interdyscyplinarnym podejściu do pacjenta. Doświadczenia zawodowe zdobyła w obszarze psychorehabilitacji w onkologii i opiece paliatywnej. Prowadziła także zajęcia dla seniorów metodami ciało-psychika. Jej pasją są książki, podróże i taniec. Pytanie towarzyszące w ostatnim czasie brzmi: „Czy regularnie odwiedzasz samego siebie?” Rumi.

  

 

dr hab. Joanna Kowalska

Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej AWF Wrocław, absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych, konsultant Psychoterapii Pozytywnej. Dyplomowany terapeuta metody PNF. Od wielu lat pracuje w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym na stanowisku fizjoterapeuty. Uczestniczka licznych kursów doszkalających. Dwukrotnie brała udział w projektach finansowanych z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Moja mocna strona - program biopsychospołecznej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu oraz „Aktywne ciało-aktywny umysł” - grupowe ćwiczenia ogólnousprawniające z elementami psychoterapii dla niepełnosprawnych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami poznawczymi. W 2012 roku współprowadziła projekt finansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia „Skoncentrowana na celu psychoterapia grupowa u pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym”. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych dotyczących wpływu zaburzeń poznawczych i emocjonalnych na przebieg procesu usprawniania. Jej zainteresowania dotyczą relacji terapeuta-pacjent oraz zastosowania niefarmakologicznych form terapii zwiększających efektywność procesu rehabilitacji.

 

 

dr Katarzyna Salamon-Krakowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od roku 1999 pracuje na Wydziale Fizjoterapii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących świadomości ciała, edukacji somatycznej oraz holistycznie pojmowanej natury bytu ludzkiego. Jest certyfikowaną nauczycielką terapeutyczno-edukacyjnej metody „Bones for Life”. Metodę tę stosuje między innymi w pracy ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest autorką książki Malowanie słowami. Rzecz o filozofii Bolesława Micińskiego oraz licznych artykułów z zakresu filozofii i etyki. W jej dorobku znajdują się także publikacje dotyczące integralności sfery psychofizycznej oraz programy z zakresu edukacji somatycznej. Jej największą fascynacją jest Metoda Feldenkraisa – forma świadomego ruchu. Przekonana o konieczności nieinstrumentalnego traktowania ciała ludzkiego, propaguje edukację somatyczną, w ramach której człowiek obdarza troską siebie jako psychofizyczną całość. Popularyzuje mało znane w Polsce metody pracy z ciałem, których celem jest zmiana nawyków ruchowych. „Pod wpływem rozbudzania świadomości ruch się zmienia, a wraz ze zmianą nawyków ruchowych zmieniają się nasze możliwości i sposoby działania w życiu codziennym.”

  

 

mgr Grażyna Greń

Psycholog kliniczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z uszkodzeniem mózgu, w tym 18 lat pracy w oddziale neurologii, 6 lat w Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną. Prowadzi także terapię osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Kosmonautów ul Horbaczewskiego 35 we Wrocławiu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu psychologii i neuropsychologii, między innymi „Problemy współczesnej neuropsychologii” prowadzony przez prof. Berenice Markopulos z USA. W latach 2002-2006 w Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera Regionu Dolnośląskiego i we współpracy Wydziałem Fizjoterapii AWF Wrocław realizowała program „Rehabilitacja osób z otępieniem, minimalizacja objawów wypalenia u członków rodzin” dofinansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Dostrzegając potrzebę rozszerzenia swoich kompetencji o umiejętności psychoterapeutyczne ukończyła liczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz kurs podstawowy Psychoterapii Pozytywnej zakończony Certyfikatem Basic konsultant of Positive Psychotherapy. (Word Association for Positive Psychotherapy, International Academy of Positive and Transcultural Psychoterapy, European Federation of  the Centers for Positive Psychotherapy, Wiesbaden Academy of Psychotherapy). Motto: „Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie” (Galileusz)

 

 

mgr Agnieszka Zygmont

Certyfikowana choreoterapeutka, pedagog, doktorantka na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Ukończyła kurs instruktorski tańców etnicznych oraz liczne warsztaty z dziedziny tańca, choreoterapii, improwizacji tanecznej, pracy z ciałem, jogi. Była uczestniczką Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań z ramienia Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Jest certyfikowaną masażystką PeLoHa - masaż relaksacyjny. Bierze udział w projektach, gdzie stosuje choreoterapię, taniec i pracę z ciałem z dziećmi, dorosłymi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi. W swojej pracy doktorskiej bada wpływ tańca i ruchu na poprawię jakości życia kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi.  Zafascynowana umiejętnością utrzymywania balansu w życiu, sztuce, naturze, nie boi się tańczyć z ogniem. Motto: „Gdy pojawi się nowy ruch w Twoim ciele, z dużym prawdopodobieństwem pojawi się także nowy ruch w Twoim życiu” Emilie Conrad. www.manufakturazmyslow.pl

 

 

mgr Lilianna Jaworska

Ukończyła studia na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław oraz 2-letni kurs specjalizacyjny z Psychomotoryki. Jest studentką Akademii Osteopatii w Poznaniu. Rozpoczęła także studia doktoranckie na macierzystej uczelni. Na problemy pacjenta zawsze patrzy holistycznie. Nie koncentruje się jedynie na zauważalnej dysfunkcji, ale szuka pierwotnej przyczyny jej wystąpienia. Poszerza swoją wiedzę biorąc udział w kursach specjalistycznych (Kinesiology Taping, Akademia Osteopatii), szkoleniach (Powięź w ujęciu osteopatycznym, Dyskopatia a dysfunkcje narządów wewnętrznych, Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce osteopaty) oraz licznych konferencjach. Bardzo ważne jest dla niej sprzężenie zwrotne pomiędzy psychiką a zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu. Jej celem jest łączenie pasji z pracą i z rozwojem kariery naukowej. Nigdy się nie poddaje, uważa, że w życiu najważniejsza jest cierpliwość. Jej stylem życia jest aktywność fizyczna, dobre jedzenie, pochłaniająca lektura i pasjonujące podróże. Motto: "Bądź zmianą którą chcesz widzieć w świecie".

 

mgr Klaudyna Wittenbeck

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie na macierzystej uczelni. Nieustannie wzbogaca swoją wiedzę uczestnicząc w wielu warsztatach i kursach doszkalających. Posiada tytuł instruktora Odnowy Biologicznej. Jako fizjoterapeuta pracuje indywidualnie z osobami starszymi uzupełniając terapię różnymi rodzajami aktywności fizycznej. Do jej zainteresowań należą praca z osobami starszymi oraz niepełnosprawność intelektualna. Dąży do zmiany postrzegania fizjoterapii skupionej wyłącznie na fizyczności. Podczas pracy z pacjentami wprowadza szeroko pojęte ćwiczenia umysłu. Twierdzi, że w terapii ważna jest różnorodność i nieustanne dostarczanie nowych bodźców. Dlatego chętnie pracuje w zespole specjalistów różnych dziedzin. Jej pasją są podróże i górskie wędrówki. Nieustannie wyszukuje nowe miejsca warte zobaczenia i odwiedza je realizując swoje marzenia.

 

 

mgr Błażej Cieślik

Doktorant Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław, specjalizuje się w rehabilitacji urazów ortopedycznych oraz fizjoterapii sportowej. Adept kursów rozwijających w zakresie fizjoterapii neurologicznej, terapii manualnej i terapii tkanek miękkich. W pracy stawia przede wszystkim na celowość dobieranych metod leczniczych. Praktykowanie zawodu fizjoterapeuty łączy z doświadczeniem naukowym, czego efektem są liczne wyróżnienia w konkursach naukowych. Niezwykle ważny jest dla niego rozwój osobisty zaczynając od płaszczyzny duchowo-emocjonalnej, kończąc na aspektach interpersonalnych oraz czysto zawodowych. Jego podejście do wykonywanej pracy ilustruje maksyma „Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób”.

© 2014-2016 Fundacja Aktywizacji Seniorów Siwy Dym
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓